Öppet brev till Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister

Beslutet gällande Preemraff

2020-06-18

Hej Isabella.

Jag är ytterst bekymrad över att  Mark- och miljööverdomstolen nu har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil där de konstaterar att EU:s regelverk inte hindrar en utbyggnad. Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Som representant för det svenska folket och ett parti som tidigare stått för en sista utpost mot klimatförstörande beslut vädjar jag till dig att göra vad du kan för att stoppa denna utbyggnad. 

En utbyggnad kommer inte bara att rasera alla chanser för Sverige att nå sina klimatmål utan även allvarligt skada Sveriges internationella anseende i klimat- och miljöfrågor. Vi har mitt i denna hemska pandemi som råder en chans till att verkligen ställa om för en bättre framtid. För att använda dina egna ord: Klimatet kan inte vänta!

Jag hoppas verkligen att ni tar ansvar i denna fråga och inte låter oss medborgare tappa en stor del av det förtroende som jag faktiskt fortfarande har för politikens vilja att se till medborgarnas bästa intresse. Beslutet kommer att påverka lång tid framöver.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Klas Johansson
Vellinge

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 797 av 1619 i denna kampanj