Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

Beslut att pausa biotopinventering av skog i Nordvästra Sveriga

2017-03-11

Attn. Sven-Erik Bucht


Jag skriver med anledning av det chockerande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ju helt galet att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb eller avgå!

Regeringen har angett att den vill ha ökad miljöhänsyn i skogsbruket, och anslår mer pengar till biotopskydd och naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen måste göra mer för att inventera vilka skogar som behöver skyddas. Nu gör de tvärtom. 

Beslutet strider mot riksdagens miljömål, regeringens inriktning inom skogspolitiken och Skogsstyrelsens uppdrag. Regeringen måste nu vidta åtgärder för att skydda den värdefulla natur som hotas.

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Skyddssvärd skog i Messlingen, Häjedalen, fjällnära skog har lämnats för avverkning trots höga naturvärden som även uppmärksammats av WWF och trots kamp från lokala naturskyddsföreningen.  Uppmärksamheten har lett till protester.  Vi vill att våra barnbarn ska kunna njuta av skog och natur.  Pengarna det genererar får de flesta av oss inte sej.  Jag får intrycket av att man vill kunna avverka - utan protester i fortsättningen.

Det som döljs bakom orden ”paus i nyckelbiotopsinventering” är ett mycket enkelt faktum: Skogsstyrelsen tänker strunta i att inventera skogsområden med höga naturvärden. Det ger fri lejd till förstörelse av de sista riktiga skogarna i Sverige.

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna - eller begär hans avgång.

Med vänlig hälsning

Eva Nyström
Lund

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 227 av 393 i denna kampanj