Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och miljöminister, vice statsminister, Miljöpartiet

Behåll våra svenska regler och värna om vår natur och miljö

2016-05-11

Hej Åsa,

Jag väljer svensk mat för att den är snällare mot djur och natur. Och många av mina vänner köper svenskt av precis samma anledning.

Svensk djuromsorg är bland den bästa i världen, vi använder lite antibiotika och det är ovanligt med salmonella. Jag är orolig för att den nya livsmedelsstrategin kan leda till försämringar både när det kommer till miljön, hälsan och djuren.

Jag väntar mig att regeringens livsmedelsstrategi minskar spridningen av bekämpningsmedel och ökar den ekologiska produktionen så att strategin lever upp till miljömålet Giftfri miljö.

Om du väljer att sänka standarden på svensk mat kan jag lika gärna köpa billig importerad. Då finns det inte längre någon anledning för mig att handla svenskt. Ge mig istället ännu fler anledningar att välja svenskt och se till att svenska bönder kan konkurrera med den svenska matens alla miljöfördelar.

Anita Thomasson
Oxie

Hallå politiker, försämra inte svensk mat!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 56 av 122 i denna kampanj