Öppet brev till Erik Ezelius (S)

Behåll rätten till familjeåterförening imorgon den 21 juni!!!

2016-06-20

Hej, Erik,

Jag skriver till dig med anledning av regeringens lagförslag, som du ska rösta om imorgon den 21 juni. Detta förslag handlar bland annat om tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening. Som väljare tycker jag att förslaget är djupt upprörande, och jag vill framföra följande:

Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar - som förslaget gör - skulle leda till helt förödande konsekvenser. Det gäller både för de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. Med tanke på både hur dyrt och farligt det är att ta sig hit, så är det naturligt att man skickar en vuxen person, ofta pappan i familjen först och sedan försöker få hit andra, mera sårbara familjemedlemmar genom familjesammanföring. Jag kan tänka mig, att familjer med begränsade resurser kanske har satsat det sparkapital de hade på att skicka någon hit, och när nu möjligheten att få hit resten av familjen försvinner, tar vi både från dem allt hopp om framtiden och ställer dem i en mycket svår sitaúation. Den som har rest hit tvingas förmodligen vända tillbaka till familjen i en hopplös situation i t ex Syrien eller Turkiet, och nu med ännu sämre ekonomiskt utgångsläge. Jag tycker inte att det är moraliskt försvarbart att vi svenskar som, trots alla klagomål vi kan ha på vårt eget samhälle, ändå har det oändligt bra i jämförelse, tar oss rätten att förstöra andras liv på detta sätt. 

Det är självklart inte oproblematiskt att ha ett högt flyktingmottagande på det sätt som Sverige har haft de sista åren. Men ur moraliskt hänseende är det minst lika problematiskt att inte ha det, med tanke på hur världen ser ut.

Jag vädjar till dig att använda din röst som riksdagsledamot för barns och vuxnas rätt till familjeåterförening och att få slippa leva i ovisshet om sin framtid.

Rösta NEJ till den tillfälliga lagen.

Maria Berg
Malmö

 

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 373 av 455 i denna kampanj