Öppet brev till Johan Forssell (M)

Behåll rätten till familjeåterförening

2016-06-20

Hej Johan,

Med anledning av regeringens lagförslag som du ska rösta om den 21 juni, om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening, vill jag framföra följande:

Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar, som förslaget gör, skulle leda till helt förödande konsekvenser för både de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. De som kommer att drabbas allra värst är barnen.

Blunda och tänk en stund att du är pappa till ett eller flera barn, som du varit tvungen att lämna hos en släkting medan du själv letar upp ett ställe där dina möjligheter att ge dina barn en tryggare tillvaro än den ni levt i de senaste åren. Försök att sätta dig in i det! det är svårt men inte omöjligt.

BIDRA INTE TILL ATT SPLITTRA FAMILJER! 

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige. Enligt myndigheter, psykologer och läkare, socialsekreterare och migrationsverkspersonal och lärare är att den tillfälliga lagen är fel väg att gå. Jag vädjar till dig att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna.

Karin Knallabo
Stockholm

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 370 av 455 i denna kampanj