Öppet brev till Mikael Dahlqvist (S)

Behåll rätten till familjeåterförening

2016-06-20

Hej Mikael,

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Med tanke på den svåra situation som flyktingar redan befinner sig i vill jag påpeka följande:

Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar, som förslaget gör, skulle leda till helt förödande konsekvenser för både de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. De som kommer att drabbas allra värst är barnen.

Vi ärvde inte jorden av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn (Ordspråk från Amerikas Indianer). Det är vårat ansvar att skapa en bättre värld med kärlek och medmänsklighet, särskilt nu när högern är på stark frammarsch över hela Europa med allt vad det innebär. Som Socialdemokraterna själva sagt: 'till var och en efter hans behov, från var och en efter hans förmåga.' Vi är otroligt lyckligt lottade som fötts i ett land utan krig eller svält. Vi har ett stort ansvar att dela den lyckan med våra medmänniskor.

Det är kontraproduktivt att införa tillfälliga uppehållstillstånd. Människor som lever i den oro och ovisshet som tillfälliga uppehållstillstånd innebär har ofta mycket svårt att fokusera på att lära sig ett nytt språk, söka arbete och på andra sätt komma in i den nya samhället. Därför vädjar jag nu till dig att rösta nej!

 

Ursula Elmen
KIl

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 340 av 455 i denna kampanj