Öppet brev till Christian Holm (M)

Behåll rätten till familjeåterförening

2016-06-19

Hej Christian,

Med anledning av regeringens lagförslag som du ska rösta om den 21 juni, om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening, vill jag framföra följande:

Jag avstår gärna från en högre levnadsstandard för att investera i männsikor som flyr undan krig och trauma. Och jag hoppas att andra människor tänker lika om du och jag skulle behöva fly. Många av de som kommer är välutbildade och kan bidra till samhället. Visst är det viktigt att hjälpa på plats och framför allt att agera politiskt för att påverka grundorsaken till konflikter och krig. Men under tiden är det människor på flyk som är helt beroende av vår akuta förmåga till medkännande och handlingskraft. 

Att försvåra och omöjliggöra en återförening av familjemedlemmar skulle leda till helt förödande konsekvenser för både de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. De som kommer att drabbas allra värst är barnen. Och hur ska en splitrad familj klara av att integreras i samhället?
Det som är bra för individen är bra för samhället. Det tjänar vi alla på i långa loppet. 

Jag vädjar till dig att använda din röst som riksdagsledamot för barns och vuxnas rätt till familjeåterförening och att få slippa leva i ovisshet om sin framtid. Investera och rösta nej till den tillfälliga lagen.

Mvh Maria Åberg
Molkom

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 249 av 455 i denna kampanj