Öppet brev till Berit Högman (S)

Behåll rätten till familjeåterförening

2016-06-16

Hej Berit,

Med anledning av regeringens lagförslag som du ska rösta om den 21 juni, om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening, vill jag framföra följande:

Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar, som förslaget gör, skulle leda till helt förödande konsekvenser för både de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. De som kommer att drabbas allra värst är barnen.

Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst. Du har makten att fatta ett klokt beslut som går i linje med värderingar i en demokratisk rättsstat; att värna de mest utsatta människorna som befinner sig i vårt land och som har flytt krig och förföljelse. Att inte lägga sten på börda på människor som lider av trauma och människor som har tvingats bli separerade från sin familj.

Det har hänt förr att ledamöter har gått emot partilinjen och följt sitt samvetes röst. Tiden har ju visat att mottagandet av flyktingar har stabiliserats. På många sätt har det tom vitaliserat den svenska folksjälen! Vi mår bra av att kunna dela med oss av vårt välstånd! Se till de enskilda människornas öden och rösta nej till att göra svårigheter för familjeåterförening.

Tänk dig möjligheterna av att låta de nyanlända som föredrar att stanna på lansdbygden, få hjälpa till att förstärka glesbygden, genom att vi bygger moderna landsbygdsbyar med djurhållning av olika slag och grönsaksodling för bättre självförsörjning av mat i landet samt förstås med tillgång till alla nya kommunikationsmedel! De flesta av dessa människor är ytterst kompetenta!

 Jag vädjar till dig att använda din röst som riksdagsledamot för barns och vuxnas rätt till familjeåterförening och att få slippa leva i ovisshet om sin framtid. Rösta nej till den tillfälliga lagen.

Elsa Agélii
Gerlesborg

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 209 av 455 i denna kampanj