Öppet brev till Aron Modig (KD)

Behåll rätten till familjeåterförening

2016-06-08

Hej Aron!

Du och jag står inte särskilt nära varandra politiskt, men det finns en stark länk mellan din partilinje och mina hjärtefrågor, nämligen Familjen, och hur viktig denna är för utvecklingen till en trygg individ. Då denna viktiga trygghet i vårt samhälle står under allvarligt hot, skriver jag nu till dig.

Med anledning av regeringens lagförslag som du ska rösta om den 21 juni, om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening, vill jag framföra följande:

Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar, som förslaget gör, skulle leda till helt förödande konsekvenser för både de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. De som kommer att drabbas allra värst är barnen.

Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst. Du har makten att fatta ett klokt beslut som går i linje med värderingar i en demokratisk rättsstat; att värna de mest utsatta människorna som befinner sig i vårt land och som har flytt krig och förföljelse. Att inte lägga sten på börda på människor som lider av trauma och människor som har tvingats bli separerade från sin familj.

Det är kontraproduktivt att införa tillfälliga uppehållstillstånd. Människor som lever i den oro och ovisshet som tillfälliga uppehållstillstånd innebär har ofta mycket svårt att fokusera på att lära sig ett nytt språk, söka arbete och på andra sätt komma in i den nya samhället. För att inte tala om hur trasiga familjer vi skulle bidra till, vars jag konsekvenser jag inte ens vågar tänka på. Därför vädjar jag nu till dig att rösta nej!

 

Med hopp om att du står för din partilinjes vackra ord om hur viktigt familjepolitik är för er,

Tineska Magalhaes
Göteborg

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 134 av 455 i denna kampanj