Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

Bäste Sven-Erik Bucht - lösningar finns!

2017-03-11

Till: Sven-Erik Bucht


Jag skriver med anledning av det chockerande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är livsfarligt! Och helt galet att Skogsstyrelsens generaldirektör kan avsäga sig halva sitt uppdrag - han måste göra hela sitt jobb eller avgå!

Sådant här får bara inte förekomma innan man kommit på en hållbar lösning för att främja bevarande av naturskog. Och det finns förslag på lösningar hur man ska få ägare till skog med höga naturvärden att inte röja. Tex så har vice ordförande i Naturskyddsföreningen Sunnerbo ett förslag att skogsägare ska slippa tappa ekonomiskt för att de lämnar värdefull mark orörd. Mycket kretsar kring ekonomi och vinst idag så något måste göras. Man behöver helt enkelt upprätta ett system för att de som sparar gammelskog blir ekonomiskt kompenserade, tänk motsvarande utsläppsrätter. De som som har produktionsskog utan högt naturvärde får betala till en pott som syftar till att ge till de som låter bli att hugga skog med höga naturvärden. Om du är intresserad av att höra mer om detta så kan du höra av dig till mig så ska jag sätta dig i kontakt med den som kommit på idén.

Det pågår redan en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna - eller begär hans avgång.

 

Med vänlig hälsning

Marie Persson
Ljungby

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 223 av 393 i denna kampanj