Öppet brev till Nyamko Sabuni, Partiledare Liberalerna, Liberalerna

Barnen har rätt till beboelig planet

2019-11-25

Hej Nyamko, jag skriver till dig för att jag är orolig för klimatförändringarna. Vi vet att utsläppen måste minska kraftigt för att vi ska ha en chans att undvika verkligt katastrofala klimatförändringar. I och med Parisavtalet har Sverige lovat att göra allt vi kan för att uppvärmningen inte ska stiga till över 1,5 grader. Trots det så minskar inte utsläppen. Jag vill att du tar ditt ansvar och gör allt för att Sverige ska kunna bryta fossilberoendet.

Världens länder har lovat att begränsa uppvärmningen till väl under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grader. För att lyckas med det säger forskarna att det krävs stora och genomgripande förändringar i alla delar av samhället i en takt och omfattning som aldrig tidigare skådats. Användningen av fossila bränslen måste därför upphöra helt. I dag står fossila bränslen för 70 procent av Sveriges klimatpåverkan och utsläppen går inte ner. Ändå byggs nya motorvägar, flygplatser, och annan infrastruktur som leder till ökade utsläpp. Hur går det här ihop?  

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande omställning av hela samhället. Vad gör du för att skydda barnens rätt till en beboelig planet? Jag kräver att du gör allt du kan i din position för att bryta det nuvarande fossilberoendet och se till att Sverige lever upp till åtagandena i Parisavtalet!

Mvh

Elisabeth Åsenius

Falun

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 705 av 764 i denna kampanj