Öppet brev till Carina Ohlsson, Socialdemokraterna

Barn och ungas rätt till en framtid

2020-04-16

Hej Carina,

Just nu arbetar ni i den parlamentariska kommittén intensivt med att ta fram Sveriges framtida migrationspolitik. Det är onekligen ett svårt och mycket viktigt uppdrag.

Jag skriver till dig som socialarbetare och jag oroadr mig för att kommittén ska föreslå en allt för hård och restriktiv migrationslagstiftning som skulle drabba barn särskilt hårt. I mitt yrke som socialarbetare möter jag allt för många barn som tappat hoppet om en framtid. Till och med många barn är smartsamt medvetna om det hårda debattklimatet i landet och lever dagligen med känslan av att vara oönskad. Det är mycket svårt att möta barn och unga som försöker gå i ett med tapeten för att de inte ska utsättas för rasistiska och nedvärderande kommentarer.


Vi lever i en orolig tid med många barn på flykt. En relativt liten andel tar sig till Sverige. Vi har ett ansvar att göra vad vi kan för att skydda de barn som flytt till Sverige. Annars riskerar ännu fler barn att fara illa och få sina rättigheter kränkta.

Därför är det några aspekter som jag särskilt vill framföra till dig som ledamot i kommittén.

Jag vill att du på de sätt du kan verkar för att:

• Sverige får en migrationslagstiftning som tydligt står upp för asylrätten och skyddar barn som flytt hit.

• Sverige tar bort den begränsning som infördes med den tillfälliga lagen 2016 och återgår till att barn ska kunna få uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter.

• Rätten till familjeåterförening säkerställs, både för flyktingar och för alternativt skyddsbehövande. Sverige ska inte tillämpa försörjningskrav som i praktiken omöjliggör familjeåterförening.

Jag hoppas att du tar till dig dessa synpunkter och framför dem till kommittén.
Önskar dig all lycka till med det viktiga arbetet!

Vänliga hälsningar

Karin Gustafsson
Sundsvall

Utvisa inte svårt sjuka barn. Utvisa inte barn som rotat sig i Sverige. Försvara rätten till familjeåterförening.

Kampanjen sker i samarbete med Rädda Barnen
Detta är brev 24 av 59 i denna kampanj