Öppet brev till Kent Härstedt

Avsluta samarbetet med Saudiarabien!

2015-02-13

Hej Kent Härstedt!

Liksom du är jag medlem i Socialdemokrater för tro och solidaritet, och jag utgår från att du delar vår avsky för diktaturer och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Saudiarabien har ju visat sig vara just ett sådant land som styrs av en enväldig diktator och där mänskliga rättigheter kränks på många sätt.

Ett exempel på kränkningar mot mänskliga rättigheter är det spöstraff som utdömts mot bloggaren Raif Badawi. Genom att stödja Saudiarabiens regim har Sverige också en del i att kränkningar och förtryck som det mot Raif Badawi får fortsätta.

Sverige exporterar vapen för många miljarder varje år, men vapenexporten står bara för drygt en procent av Sveriges totala varuexport och vapenexporten till Saudiarabien är bara en del. Det skulle inte vara avgörande om Sverige valde att avsluta samarbetsavtalet och i längden vapenexporten till denna kontroversiella mottagare. 

I Saudiarabien sker systematisk diskriminering av kvinnor, som varken får inneha pass, arbeta, utbilda sig, gifta sig eller resa, utan en manlig förmyndares tillstånd. Saudiavtalet är oförenligt med en feministisk utrikespolitik.

Av alla dessa skäl anser jag att avtalet med, Saudiarabien måste avslutas. Det räcker inte med omförhandling.

Kommer du att verka för att det militära samarbetsavtalet med Saudiavtalet helt avslutas?

Görel Sävborg-Lundgren

Uppsala

Avsluta Saudiavtalet 2015!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 65 av 141 i denna kampanj