Öppet brev till Johan Forssell (M)

Avsluta DÖ

2015-05-21

Hej Johan!
 
Jag anser att Decemberöverenskommelsen ska avbrytas.

Decemberöverenskommelsen sätter demokratins funktion ur spel. Vårt statsskick är konstruerat för att ha en aktiv opposition och behöver denna för att fungera väl.

Allianspartierna borde stå för sin egen politik istället för att stå åt sidan och bakbinda sig själva under minst fyra år, kanske åtta år långa år. Hur regeringens politik kommer att se ut vet vi ingenting om idag och därför är konsekvenserna omöjliga att förutse.

Partierna kunde istället ha fortsatt den traditionella modellen och i utbyte mot inflytande i en rad sakfrågor säkra varandras regeringsbildning.

- Vad tycker du, Johan?

Jacob Sternius

Stockholm

Stoppa Decemberöverenskommelsen

Kampanjen sker i samarbete med Signby.me
Detta är brev 1 av 1 i denna kampanj