Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

Avgå Herman Sundqvist om du inte döljer regeringens politik om nyckelbiotopinventeringarna

2017-03-11

Attn. Sven-Erik Bucht


Det som döljs bakom orden ”paus i nyckelbiotopsinventering” är ett mycket enkelt faktum: Skogsstyrelsen tänker strunta i att inventera skogsområden med höga naturvärden. Det ger fri lejd till förstörelse av de sista riktiga skogarna i Sverige.

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna - eller begär hans avgång.

Med vänlig hälsning

Stina Asplund
Överkalix

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 236 av 393 i denna kampanj