Öppet brev till Fredrik Bergström, vd

Astoria

2017-09-18

Hej Fredrik,
 
Vackra gamla hus ska vårdas och renoveras omsorgsfullt och inte rivas! Dessa hus har stått i århundraden, har byggts med hantverksskicklighet och kärlek. Om man vill bygga nytt som vissa påstår är vackra och nytida men i verkligheten är bara spektakel, ska dessa byggas i ett nytt område utan att riva fullt funktionsdugliga OCH vackra fastigheter.  
 
Hälsningar,

Maria Feuk
Växjö

Rädda Astoria

Detta är brev 29 av 70 i denna kampanj