Öppet brev till Mats Fabricius, odförande

Astoria

2017-09-04

Hej Mats,
 
Jag är inte kund hos Länsförsäkringar men kommer aldrig någonsin att bli det om ni låter ert fastighetsbolag Humlegården genomföra sitt "Astoriaprojekt". Jag kommer uppmana alla jag känner och inte känner att aldrig ha med Länsförsäkringar att göra. Sverige har rivit mer än nog av sina städer. Det skadar Sverige att riva gamla, vackra hus. Sådana hus ska vårdas omsorgsfullt för allas vår framtids skull. Skall vi verkligen riva allt som är gammalt och vackert,räcker det inte att gamla Klara,mina barndomskvarter,revs

Rädda Astoria

Detta är brev 27 av 70 i denna kampanj