Öppet brev till Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Mp

Arbete mot nedskräpning av haven

2017-04-28

Hej Isabella,

Snälla, börja arbeta mot ett förbud mot plast så långt det är möjligt. Plast i kläder känns oerhört onödigt och är ett stort problem. Plasten hamnar ofta, till slut, i vattendrag och ställer till det för den marina miljön. Tryck på ökad användning av organiskt material såsom papper och annat. Frågan är om inte plastproblemen i våra hav är större än växthuseffekten. Sverige skulle kunna bli ett förgångsland i kampen för förnyelsebara material.

Tobaksrelaterad nedskräpning med bl a fimpar och cigarettpaket är bland de största problemen och det behövs fler publika askfat och papperskorgar överallt. Beivra nedskräpning ordentligt och låt det kännas att vara en nedskräpare. 

Med vänlig hälsning

Henric

 

Stoppa den marina nedskräpningen

Kampanjen sker i samarbete med Håll Sverige Rent
Detta är brev 108 av 691 i denna kampanj