Öppet brev till Stefan Löfven, Statsminister

Är det en bra idé att skicka bort dem?

2018-03-24

Två viktiga omröstningar väntar dig som riksdagsledamot: Amnesti för ensamkommande flyktingungdomar den 28 mars och den nya gymnasielagen något senare.

Det är framför allt de ca 12 000 utvisningshotade afghanska ungdomarna som berörs.

Vad händer om du röstar nej?

Kanske ett tusental låter sig ensamutvisas frivilligt. Kanske lika många tar sig till Frankrike. Återstår ca 10 000 som blir kvar i landet. Om man lyckas tvångsutvisa 1 000 per år tar det tio år tills alla är borta.

Vi kommer att ha 10 000 papperslösa tonåringar på våra gator, om inte tillräckligt många frivilliga krafter ställer upp. Kostnaden för kriminalitet är svår att beräkna, likaså kostnaden för förstörda liv i form av självmord och drogmissbruk.

Kostnaden per tvångsutvisning kan beräknas till 100 000 per person. En månad i förvaret kostar 115 000 kr. För 10 000 ungdomar blir det minst 2 miljarder kronor. Läs mer:
https://stoppautvisningarna.blogspot.se/2018/03/kostnaderna-for-utvisningar-ar-skyhoga.html

Till detta kommer fortsatta kostnader för advokater och domstolar.

Hundratusentals människor i alla åldrar, även barn och ungdomar, förlorar tilliten till politiker, myndigheter och rättssamhället.

Vad händer om du röstar ja?

Om några månader har vi 12 000 ungdomar som börjar planera sin framtid. De lägger ner energi på sin skolgång samtidigt som de extraknäcker.

Om ett par år har vi 12 000 svensktalande och integrerade undersköterskor, fordonstekniker, svetsare, byggjobbare m.fl.

Om tio år har vi 1 000 sjuksköterskor, poliser, ambulansförare, piloter, forskare, programmerare, läkare m.fl.

Alla dessa kan på olika sätt stödja uppbyggnaden av Afghanistan.

Minst 215 000 kr per icke utvisad ungdom frigörs. Tillsammans med extraknäck räcker det för uppehälle i tre år.

Kommunerna får ett tillskott med en tonåring per 1000 invånare, något som många kommuner blir mycket glada för.

De partier som röstar för att vi ska behålla de ensamkommande ungdomarna i Sverige kommer att få ett ökat förtroende från civilsamhället. 

Hur kan nya gymnasielagen förbättras?

-          Bäst vore om ”särskilda och synnerliga ömmande omständigheter” återinfördes i lagen.

-          Lagen bör omfatta alla ensamkommande som anlände innan lagen trädde i kraft (20 juli 2016).

-          Lagen bör omfatta all som registrerades som barn vid ankomsten, oavsett hur gammal personen var vid beslutet om avslag.

-          Väntetiden 15 månader bör räknas från den dagen då ungdomen anlände till Sverige tills dessa att Migrationsverkets beslut vunnit laga kraft.

Se https://stoppautvisningarna.blogspot.se/2018/02/remissvar-nya-gymnasielagen.html

Vill du veta mer?

På hemsidan finns mycket information. https://stoppautvisningarna.blogspot.se/

Ulrika Marusarz
Stockholm

Ska du rösta ja eller nej?

Detta är brev 6 av 25 i denna kampanj