Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

ansvar för svenska skogar

2017-03-10

Attn. Sven-Erik Bucht


Jag skriver med anledning av beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Regeringen har angett att den vill ha ökad miljöhänsyn i skogsbruket, och anslår mer pengar till biotopskydd och naturvårdsavtal. Skogsstyrelsens beslut strider mot riksdagens miljömål, regeringens inriktning inom skogspolitiken och Skogsstyrelsens uppdrag. Regeringen måste kan inte tillåta att myndigheter förhindrar kunskapsinhämtning om vilken natur som är värdefull och skyddsvärd, det underminerar ju naturvården och skadar förtroendet för Skogsstyrelsen.

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Jag ber dig därför att beordra skogsstyrelsens generaldirektör att följa regeringens politik och inventera skogsområden med höga naturvärden - eller ställa sin tjänst till förfogande.

Med vänlig hälsning,

Johan Enqvist,
Doktorand i vetenskap om hållbar utveckling
Bandhagen

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 45 av 393 i denna kampanj