Öppet brev till Gustav Fridolin, Språkrör och utbildningsminister Miljöpartiet

Angående svensk vapenexport

2015-02-10

Hej Gustav,

Jag vill att du genast agerar för att helt säga upp Sveriges samförståndsavtal om militärt samarbete med Saudiarabien. Jag skriver just till dig därför att du själv är lärare, liksom jag, och för att du i din politik värnar om lärarna. Jag vill ärligt kunna säga till mina elever att jag har skrivit till regeringen och framfört att detta avtal måste sägas upp.

Sverige exporterar vapen för många miljarder varje år, men vapenexporten står bara för drygt en procent av Sveriges totala varuexport och vapenexporten till Saudiarabien är bara en del. Det skulle inte vara avgörande om Sverige valde att avsluta samarbetsavtalet och i längden vapenexporten till denna kontroversiella mottagare. För mig personligen gäller att jag inte är motståndare pricipiellt till svensk vapenexport men att det är oerhört viktigt att noggrant sortera bort de eventuella mottagare som inte håller måttet.

Kommer du att verka för att det militära samarbetsavtalet med Saudiavtalet helt avslutas?

Karl Ljungström

Stockholm

Avsluta Saudiavtalet 2015!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 41 av 141 i denna kampanj