Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Angående Skogsstyrelsens uppdrag

2017-03-11

till: Karolina Skog


Jag skriver med anledning beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är anmärkningsvärt att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig en av sina viktigaste uppdrag. Om han inte vill arbeta med de uppgifter han bör han avgå!

Beslutet strider mot riksdagens miljömål, regeringens inriktning inom skogspolitiken och Skogsstyrelsens uppdrag. Regeringen måste nu vidta åtgärder för att skydda den värdefulla natur som hotas.

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna eller begär hans avgång.

Med vänlig hälsning

Sven Ranfors
Karlskrona

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 189 av 393 i denna kampanj