Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Angående Skogsstyrelsens beslut om paus i nyckelbiotopsinventering i Nordvästra Sverige

2017-03-10

Attn. Karolina Skog


Hej!

Jag är en bekymrad småbarnsförälder som nyligen läst att Skogsstyrelsen gör en paus i sina inventeringar av nyckelbiotoper i nordvästra sverige. detta gör mig bekymrad därför att jag misstänker att en sådan paus kan leda till att naturvärden går förlorade på grund av avverkning av värdefulla skogsområden. som mamma till tre barn gör det mig också bekymrad inför barnens framtida Sverige; vad är det för ett Sverige vi ska lämna efter oss till dem? Ett Sverige med endast skogsplantager och inga eller ytterst få naturskogar/urskogar/gammelskogar..?  

Regeringen har angett att den vill ha ökad miljöhänsyn i skogsbruket, och anslår mer pengar till biotopskydd och naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen måste göra mer för att inventera vilka skogar som behöver skyddas. Nu gör de tvärtom. Detta är ju helt förfärligt.

Beslutet strider mot riksdagens miljömål, regeringens inriktning inom skogspolitiken och Skogsstyrelsens uppdrag. Regeringen måste nu vidta åtgärder för att skydda den värdefulla natur som hotas.

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna. 

Med vänlig hälsning

Sofia Sköld
Hagfors

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 165 av 393 i denna kampanj