Öppet brev till Marie Granlund (S)

angående omröstningen

2016-06-21

Hej Marie,

Med anledning av regeringens lagförslag som du ska rösta om den 21 juni, om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening, vill jag framföra följande:

Tidsbegränsade uppehållstillstånd, som enligt förslaget om en tre år lång tillfällig lag ska gälla för alla som söker asyl i Sverige, leder till att människor på flykt och som redan drabbats av stora prövningar tvingas fortsätta leva i daglig oro över sin framtid. Detsamma gäller för familjeåterförening.

Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar, som förslaget gör, skulle leda till helt förödande konsekvenser för både de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. De som kommer att drabbas allra värst är barnen. Jag som lärare har bevittnat en hel del elever som är traumatiserade av att en familjemedlem är kvar i hemlandet och den oro dem bär av att inte veta ifall den får komma hit. Sorgarbeten som om personen gått bort fastän den fortfarande lever. Det är fruktansvärt svårt för ett barn som har kvar sin pappa eller annan familjenedlem kvar i hemlandet. Snälla gör inte så det blir ännu värre än vad det redan är. 

Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst. Du har makten att fatta ett klokt beslut som går i linje med värderingar i en demokratisk rättsstat att värna de mest utsatta människorna som befinner sig i vårt land och som har flytt krig och förföljelse. Att inte lägga sten på börda på människor som lider av trauma och människor som har tvingats bli separerade från sin familj.

Det är även kontraproduktivt att införa tillfälliga uppehållstillstånd. Människor som lever i den oro och ovisshet som tillfälliga uppehållstillstånd innebär har ofta mycket svårt att fokusera på eller motivera sig till att lära sig ett nytt språk, söka arbete och på andra sätt komma in i den nya samhället. Därför vädjar jag nu till dig att rösta nej!

Jag vädjar till dig att använda din röst som riksdagsledamot för barns och vuxnas rätt till familjeåterförening och att få slippa leva i ovisshet om sin framtid. Rösta nej till den tillfälliga lagen. Jag som kommer ifrån Malmö är dtolt över den kulturella blandningen vi har här. Stolt över att komma ifrån en stad som hjälper människor som kommer från krissituationer. Jag skäms över att vi i Sverige ens ska rösta om det beslut som ligger framför oss. Snälla, tänk efter. Gör mig inte besviken.

Allt gott

Ikka Lotus Andersson

Malmö

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 407 av 455 i denna kampanj