Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Angående beslutet att "pausa" nyckelbiotopsinventeringarna

2017-03-12

Attn. Karolina Skog


Hej!

Jag skriver med sorg i hjärtat av anledning av det chockerande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en "paus" från att kartlägga nyckelbiotoper. Hur kan det tillåtas? Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig därmed halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb!!

Beslutet strider mot riksdagens miljömål, regeringens inriktning inom skogspolitiken och Skogsstyrelsens uppdrag. Jag som en del av folket kräver att regeringen vidtr åtgärder för att skydda vår svenska värdefulla natur som hotas.

Det som döljs bakom orden ”paus i nyckelbiotopsinventering” är ett mycket enkelt faktum: Skogsstyrelsen tänker strunta i att inventera skogsområden med höga naturvärden. Det ger fri lejd till förstörelse av de sista riktiga skogarna i Sverige... Vad  händer sen?

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna - eller begär hans avgång!

Med vänlig hälsning

Sofia Catrin Dammberg
Hölö

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 281 av 393 i denna kampanj