Öppet brev till Tomas Eneroth, Infrastrukturminister

Angående Preemraff i Lysekil

2020-06-27

Hej Tomas!

Jag skriver angående Preemraffs eventuella utbyggnad i Lysekil. Jag anser att det är förfärligt att detta ska tillåtas ske. Det måste vara någon typ av dubbeltänk som krävs för att överväga att tillåta detta. Prata om klimatmål med ena hjärnhalvan, och ekonomisk tillväxt med andra. För skulle man tänka på båda två tillsammans så går det inte ihop. Det sammansmälter till ett annat val: nutid eller framtid. Och jag hoppas innerligt att du väljer framtid! Någon måste göra något, inte med vaga löften om "senare" utan nu. Annars är det försent. Politiker som du måste se att viljan finns att förändra samhället! Att rädda vårt ekosystem kan inte bara ske på små beslut på individnivå i vardagen utan stora skiften måste ske tillsammans med det.

Vi är många som är bekymrade över detta - om inte ni politiker agerar när forskare och folket pekar åt samma håll, vad kommer att hända då? Hoppas att du kommer att arbeta mot att tillståndet beviljas, inte för idag utan för morgondagen.

Nej tillutbyggnad av oljeraffineriet i Lysekil!

Alva Åkervall
Stockholm

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 900 av 1619 i denna kampanj