Öppet brev till Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Angående Preemraff i Lysekil

2020-06-16

Hej Anders, 
Miljöfrågor är något som engagerar mig otroligt mycket. Därför tycker jag att det är bra och ansvarsfullt att regeringen nu har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen, enligt klimatlagen, och dessutom har ett uttalat miljöengagemang, precis som jag, kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra, och då uppnå ett mer klimathållbart resultat med sikte på hållbar framtid. Det står ju nämligen klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil tydligt minskar möjligheterna att uppnå klimatmålen i enlighet med Parisavtalet. Jag hoppas därför innerligt att du, Anders, och övriga regeringen säger ett tydligt nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Utbyggnaden av Preemraff är, som bekant, ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan någon som helst tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte heller att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra några klimatåtgärder, vilket jag personligen anser är helt förkastligt med tanke på hur världsklimatet snabbt förändras till det sämre. Preem vill alltså få ett bindande tillstånd att öka sina redan gigantiska utsläpp, utan några konkreta löften om åtgärder för att göra förbättringar för klimatet. Detta tankesätt fördjupar endast klimatkrisen. Därför anser jag att du, Anders, och regeringen måste ta ert ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff. Kommer du och ditt parti göra vad ni kan för att leva upp till det? Jag vill verkligen tro att ni gör det.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Bästa hälsningar

/John Carling
Lidingö

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 708 av 1619 i denna kampanj