Öppet brev till Jonas Sjöstedt (V)

Ang tillfälliga uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening

2016-06-20

Hej Jonas,

Med anledning av regeringens lagförslag som du ska rösta om den 21 juni, om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening, vill jag framföra följande:

Många ensamkommande barn som kommer hit lider så oerhört och har ingen aning om vad som hänt resten av familjen. Jag har en familjemedlem som är god man åt ett par pojkar så jag vet hur dom har det. Dom har mardrömmar, ångest och erfarenheter som varken du eller jag kan tänkas kunna förstå. Att begränsa deras möjlighet till återförening med familjemedlemmar skulle göra hela deras situation värre. 

Du har möjlighet att påverka detta och jag uppmanar dig att inte ställa dig bakom detta förslag.

 

Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar, som förslaget gör, skulle leda till helt förödande konsekvenser för både de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. De som kommer att drabbas allra värst är barnen.

Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst. Du har makten att fatta ett klokt beslut som går i linje med värderingar i en demokratisk rättsstat; att värna de mest utsatta människorna som befinner sig i vårt land och som har flytt krig och förföljelse. Att inte lägga sten på börda på människor som lider av trauma och människor som har tvingats bli separerade från sin familj.

 

De människor som som söker asyl i Sverige och beviljas skydd kommer i hög utsträckning från Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia och Eritrea. Sannolikheten att dessa länder inom något eller några år inte länge skulle befinna sig i väpnad konflikt eller ha en repressiv regim är minimal, liksom att något att dessa länder inom några år skulle vara en rättsstat.

 

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige. Enligt myndigheter, psykologer och läkare, socialsekreterare och migrationsverkspersonal och lärare är att den tillfälliga lagen är fel väg att gå. Jag vädjar till dig att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna.

Mirjam Lundgren
Umeå

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 319 av 455 i denna kampanj