Öppet brev till Stefan Löfven, Statsminister Socialdemokraterna

Ang Sveriges vapenavtal med Saudiarabien

2015-02-11

Hej Stefan,

Med anledning av situationen för mänskliga rättigheter och demokrati i Saudiarabien måste Sveriges samförståndsavtal om militärt samarbete avslutas.

Ett exempel på kränkningar mot mänskliga rättigheter i Saudiarabien som nyligen fått stor uppmärksamhet är det spöstraff som utdömts mot bloggaren Raif Badawi. Genom att stödja Saudiarabiens regim har Sverige också en del i att kränkningar och förtryck som det mot Raif Badawi får fortsätta.

Tyskland har valt att frysa sin vapenexport till Saudiarabien, med hänvisning till ökad instabilitet i regionen och de kränkningar mot mänskliga rättigheter som frekvent förekommer i landet. Gör Sverige en annan bedömning, och i så fall varför?

Sverige exporterar vapen för många miljarder varje år, men vapenexporten står bara för drygt en procent av Sveriges totala varuexport och vapenexporten till Saudiarabien är bara en del. Det skulle inte vara avgörande om Sverige valde att avsluta samarbetsavtalet och i längden vapenexporten till denna kontroversiella mottagare. 

En majoritet av Sveriges befolkning är emot vapenexport, och speciellt export till diktaturer och mottagare som kränker mänskliga rättigheter, visar opinionsundersökningar. Att förlänga samarbetsavtalet innebär att vapenexport till diktaturen Saudiarabien kommer att fortsätta. Det finns inget folkligt stöd för varken export av krigsmateriel till landet, eller ett militärt samarbete.

Enligt demokratiindexet Polity 4 klassas Saudiarabien genomgående som en autokrati, med det lägsta möjliga värdet, -10. Freedom House klassar landet som Not Free. När Sverige ingår militära samarbetsavtal med diktaturer som kränker mänskliga rättigheter ger det regimen legitimitet, samt underlättar för denna att hålla fast vid sitt odemokratiska styre.

Jag röstade på Miljöpartiet i senaste valet, därför att de närmast motsvarar mina värderingar och ideologi. Jag är dock för ett starkt svenskt försvar (utan att vi för den skull måste vara med i NATO - Sverige och Finland behövs som "andningshål" mellan Väst och Öst. Jag är alltså inte heller pacifist. Men även om Sverige gott kan utveckla vapenindustri är det av yttersta vikt att vi begränsar denna expost till "justa" länder. Allt för många svenska vapen figurerar på krigsskådeplatser, som dödar helt oskyldiga, Mellan-Östern, Burma, m.fl. Från vilka länder kommer de vapnen?

 

Kommer du att verka för att det militära samarbetsavtalet med Saudiavtalet helt avslutas?

Olle Sjöholm

Stockholm

Avsluta Saudiavtalet 2015!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 57 av 141 i denna kampanj