Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Ang skogsstyrelsens debattinlägg

2017-03-10

Attn. Karolina Skog


Regeringen har angett att den vill ha ökad miljöhänsyn i skogsbruket, och anslår mer pengar till biotopskydd och naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen måste göra mer för att inventera vilka skogar som behöver skyddas. Nu gör de tvärtom. Detta är ju helt förfärligt.

Jag undrar om jag kan få svar på varför man "pausar" biotopsskyddet och försöker få det till att man nu får ett andrum till att hitta möjligheter att få till ett bättre regelverk. I mina öron hade det varit mer naturligt att ha kvar skyddet medans man utreder ett nytt regelverk.

Så sent som för två veckor sedan möttes Skogsstyrelsens rådgivande organ, det nationella sektorsrådet, utan att detta beslut nämndes med ett ord.

Varför denna brådska? 

 

Med vänlig hälsning

Daniel Olofsson
Hägersten

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 129 av 393 i denna kampanj