Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

Ang skogsinventering

2017-03-10

till: Sven-Erik Bucht


Hej!

Jag skriver med anledning av det chockerande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ju helt galet att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb eller avgå!

Regeringen har angett att den vill ha ökad miljöhänsyn i skogsbruket, och anslår mer pengar till biotopskydd och naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen måste göra mer för att inventera vilka skogar som behöver skyddas. Nu gör de tvärtom. Detta är fruktansvärt. Beslutet strider mot riksdagens miljömål, regeringens inriktning inom skogspolitiken och Skogsstyrelsens uppdrag. Regeringen måste nu vidta åtgärder för att skydda den värdefulla natur som hotas.

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål. Det som döljs bakom orden ”paus i nyckelbiotopsinventering” är ett mycket enkelt faktum: Skogsstyrelsen tänker strunta i att inventera skogsområden med höga naturvärden. Det ger fri lejd till förstörelse av de sista riktiga skogarna i Sverige.

 

Vi håller på att mista all riktig skog i Sverige. Det som finns kvar är vad man kan kalla granplantager. Vi förlorar biologisk mångfald, ekoresiliens och höga naturvärden på grund av girighet. Se till att skapa ett skogsbruk som är i balans med naturen; helst ett hyggesfritt skogsbruk. Det kan kräva lite mer arbete, men kan också ge mer i slutändan.

Jag ber dig nu att beordra skogsstyrelsens generaldirektör att följa regeringens politik och inventera skogsområden med höga naturvärden - eller avgå! 

Med vänlig hälsning

Pia Björstrand
Nyköping

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 23 av 393 i denna kampanj