Öppet brev till Lorentz Tovatt, Klimat- och energipolitisk talesperson, Miljöpartiet

Ang. Preems utbyggnad

2020-08-24

Hej, Lorentz!

 

Kort och gott: att låta Preem gå vidare med sin expandering av sitt raffinaderi är inget annat än rent dårskap vid denna punkt i historien. Att tillåta utvinning av fossilt bränsle går stick i stäv med de klimatmål som vi som ett samhälle redan ligger  efter med.

 

SNÄLLA. Låt inte pengar tala, för en gångs skull. Jag hoppas att regeringen står vid sin påtalade klimatvördnad och att det inte bara är tomma ord för att nå makten.

Att låta detta gå vidare skulle göra att ni förlorar all er trovärdighet att få något gjort för att förhindra den anstormande klimatkatastrofen. Vi vet att den är på väg, men ni är vårt hopp att försöka förhindra de värsta scenarion.

 

Ariel, Göteborg.

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1371 av 1619 i denna kampanj