Öppet brev till Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Ang. Preemraff

2020-06-15

Hej Anders, just nu prövar Mark- och miljööverdomstolen om Preem ska få tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Efter att domstolen har yttrat sig är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål. Att säga nej till oljeraffinaderiet i Lysekil är helt i linje med den miljösmarta status som jag vet att Sverige eftersträvar i landet. Det finns i min mening ingen anledning att lägga energi och resurser på nya tekniker så som BECCS eller elbilar om vi ändå gynnar och uppmuntrar till utökad förbrukning av fossila bränslen. 

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en dryg sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp. Jag själv försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv. Jag förväntar mig att både stora företag och regeringen också tar sitt ansvar och gör vad de kan för att bidra till klimatomställningen. Ni kan inte rimligen stå bakom de fyra punkterna som sammanfattar er miljöpolitik samtidigt som ni tillåter expansioner av raffinaderier, särskillt i redan utsatta ekologiska miljöler.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Under året har vi sett tydliga tecknen på kris, och naturkatastrofer. Över en miljon arter utplånades i de australiensiska skogsbränderna och i skrivande stund har MSB för första gången kallar in brandflyg över min hemstad. Det finns inte utrymme att tveka, det finns inte plats för det politiska spelet och det finns ingen ursäkt när framtida generationer ser tillbaka på vad ni har gjort om Preemraff får expandera.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

Alice Rosenfeldt, juriststudent
Uppsala

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 541 av 1619 i denna kampanj