Öppet brev till Eva Sonidsson (S)

Ang det nya lagförslaget

2016-06-13

Hej Eva,

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Dom flyr undan en osäkerhet som vi i Sverige har svårt att föreställa oss. Med tanke på den svåra situation som flyktingar befinner sig i vill jag påpeka följande:

Tidsbegränsade uppehållstillstånd, som enligt förslaget om en tre år lång tillfällig lag ska gälla för alla som söker asyl i Sverige, leder till att människor på flykt och som redan drabbats av stora prövningar tvingas fortsätta leva i daglig oro över sin framtid. Detsamma gäller för familjeåterförening.

 

De som drabbas av konsekvenserna av lagen kommer inte att mäkta med att fokusera på integration och de som lider av trauma kommer inte att få nödvändig behandling. Migrationsverket kommer att tvingas lägga ned enorma resurser på omprövningar. En stor mängd barn i vårt land kommer inte att fungera i skolan. Och jag skattar inte stora delar av min inkomst för att se pengarna rinna ut i sanden!

 

Om lagen röstas igenom skulle det innebära en total kursändring med många och stora konsekvenser för såväl människor som myndigheter. Detta oroar mig mycket.

Miranda Gabrielsson
Östersund

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 188 av 455 i denna kampanj