Öppet brev till Marlene Burwick, Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna

Allvarlig vädjan till ditt sunda förnuft

2020-09-13

Hej Marlene Burwick.

Jag äger en större går i Bohuslän som ligger vid Gullmarsfjorden tillsammans med min syster. Vi har de senaste åren ett ekologiskt jordbruk och arbetar för att skapa en så snäll miljöpåverkan som möjligt. Gullmarsfjorden har en fantastisk flora och fauna längs stränderns och en unik havsmiljö som vi inte ska utsätta för risken att den skadas. Lysekil med Preemraff ligger precis utanför.

Jag känner stark oro. Jag vill så gärna fortsätta tro på socialdemokraterna i framtida Sverige. Miljöarbetet som partiet har gjort de sista åren har gett mig hopp. Regeringen har tagit beslut om att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Det är bra. Här kan ni medverka till något väldigt viktigt och positivt för vår framtid. Regeringens tydliga ansvar för klimatmålen med tanke på klimatlagen innebär att ansökan kan prövas i större utsträckning än vad domstolen har kunnat. 

Jag förutsätter och ber att regeringen stoppar de utsläpp som Preemraff ansökt om. SÄG NEJ! Vi måste avveckla och inte bygga fossilindustrin i Sverige. Det vi ska satsa på är istället förnybar omställning.

Att Preemraff väljer att fortsätta satsa på fossila bränslen innebär att Preemraff blir medskyldiga till att på ett så tragiskt sätt öka klimatkrisen. Importerad olja sätter oss i ett beroende som gör oss sårbara. Att genomföra en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil går helt emot de miljöarbete som sker i Sverige och kommer innebära att vi inte har den minsta chans att nå klimatmålen.

Hur tänker du och regeringen om detta och just i denna fråga? Jag är väldigt nyfiken dina funderingar. 

Vänliga hälsningar

Annika Falk/Skredsvik, Uddevalla

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1572 av 1617 i denna kampanj