Öppet brev till Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Mp

All användbar plast - till spillo

2017-04-23

Hej,


Jag plockar plast längs med havet eller i naturen varje dag. Jag gör det för att känns väldigt viktigt och samhället inte gör något för att stoppa den kommande plastkatastrofen. Allt plast hamnar i havet förr eller senare, bryts ned till allt fler och allt mindre bitar för att sedan bli otjänlig mat som fastnar i vattenvarelsernas tarmsystem.

Jag vet inte om du har koll på omfattningen av plastproblemet? Har du varit i Liberia och grävt? En kompis till mig som jobbade för läkare utan gränser var där och upptäckte att det knappt går att gräva pga av alla lager av plastpåsar i marken...


Tydligen ökar problemet ju fler människor och ju större produktion vi har eftersom plast är ett av våra mest användbara material. Vi måste göra något åt detta, t.ex.

- införa pant på all plast, t.ex. per hektogram. Detta ger åtminstone fokus på plasts farlighet.
- införa bäst-före på plastbojar så att de inte spricker och frigoliten sprids
- att rekommendera annat material än plast när man åker båt
- att förbjuda konstgräs
- inför en allmän samhällsfinansierad dag ägnad till att plocka plast i naturen, lämpligen på våren innan vegetationen tagit fart. Det är många förskolor som deltar i Håll Sverige Rents städdag men jag stör mig på att barn ska plocka upp efter vuxna.
- att jordbruk med underskott slipper betala för att lämna plast på ÅVC
- att plocka plastpåsar borde ingå i allemansrätten
- skräpplockning som "nollning" när man söker medborgarskap

Jag hoppas också att du/ni kommer på något smart om hur plasthotet kan minskas på FNs konferens om havet i juni!

Hälsningar,
Thomas Nilsson

Gustavsberg

Stoppa den marina nedskräpningen

Kampanjen sker i samarbete med Håll Sverige Rent
Detta är brev 45 av 691 i denna kampanj