Öppet brev till Anders Jonsson, Gruppledare, Centerpartiet

Agera för klimatkrisen

2018-09-12

Hej Anders,

Jag skriver till dig för att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Här är bland annat något du kan göra: 

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskningstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Större delen av detta brev är enligt Greenpeaces förslag på mall. Det är en bra mall så jag följer den. Men dessutom skulle jag vilja be dig som centerpartist att tänka om vad gäller att nixa PPP. För mig (och många andra) som jobbar med miljöfrågor så är det oerhört märkligt om Sverige INTE har principen att förorenaren betalar - i synnerhet som vi har ett marknadsekonomiskt samhälle. Tänk om där, alltså. Och inser ni i C att det kommer att bli synd om bönderna om de måste betala för sina utsläpp, eller om landsbygdsborna som får dyrare bensin - gör det då lättare för dem. Behåll miljöbudgeten och ge möjligheter till statlig finansiering av åtgärder, t.ex, och bygg ut kollektivtrafiken över hela landet och gör den billig att använda!

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Ulrika Stensdotter Blomberg
Uppsala

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 286 av 409 i denna kampanj