Öppet brev till Barbro Westerholm (L)

Agera för klimatet nu!

2017-12-03

Hej Barbro.
Jag har under ett flertal år arbetat som miljöforskare (fms). Basen för samhällets välgång är att naturen kan fortsätta ge oss stabila skördar. 

Klimatet är en ödesfråga och forskning visar att de närmsta åren är avgörande för att vi ska ha en chans att klara oss undan katastrofala klimatförändringar. Nu vill jag att du som politiker gör allt du kan för en bättre klimatpolitik. 

Sveriges klimatpåverkan är mycket större än vad som syns i statistiken. De konsumtionsbaserade utsläppen, från vår import och våra utrikesresor, räknas inte. Vår överkonsumtion är inte längre aningslös, vi vet följderna. Detta kollektiva ansvar kan inte tas enbart på individnivå.

Klimatpåverkande verksamheter och användningen av knappa resurser måste regleras för det allmännas bästa. Det krävs politisk handling, lokalt, nationellt och globalt.

Jag vill att du och ditt parti arbetar för ett kompletterande klimatmål för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen.

Mångmiljardbelopp går till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Sverige har lovat att fasa ut alla fossila subventioner till år 2020 – alltså under den kommande mandatperioden.  Jag vill veta vad det parti jag väljer att rösta på tänker göra för att genomföra det löftet.

Vi lever just nu på ett sätt som klart och tydligt äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut. 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Marie Dagman
Stockholm

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 89 av 764 i denna kampanj