Öppet brev till Aron Etzler, Partisekreterare, Vänsterpartiet

2022 - Klimatet och skogen för bövelen!

2021-10-28

Hej Aron, jag har genom åren röstat på er som det parti jag vill ska leda Sverige. Inför riksdagsvalet 2022 vill jag att ni sätter frågan om klimat och miljö överst på den politiska agendan. Jag vill försäkra mig om att ni är villiga att ta modiga beslut för att bromsa den skenade klimatförändringen och stoppa förlusten av vår biologisk mångfald. 

Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog, samtidigt befinner sig skogens biologiska mångfald i kris. Skogsbruket har förändrat vår natur i grunden. Trots steg i rätt riktning fortsätter Sverige att omvandla naturliga skogsekosystem till odlingar av gran och tall. Dessutom påverkar avverkningar den viktiga kolsänkan och kolförrådet i skogen negativt. Jag kommer lägga min röst på politiker som ser bristerna i svenskt skogsbruk och fattar beslut för ett hållbart skogsbruk som säkerställer skogens alla värden.

Kan jag lita på er inför riksdagsvalet 2022? Kommer ditt parti att sätta frågan om klimat och miljö överst på er politiska agenda?

Oskar Hagström
Åmål

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 2 av 192 i denna kampanj