Öppet brev till Jennie Nilsson, Landsbygdsminister, Socialdemokraterna

1 miljon ton koldioxid per år

2020-07-01

Hej Jennie.

Snart ska regeringen fatta beslut om Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Eftersom företaget inte förbinder sig till att utföra några hållbarhetsförbättringar kommer "ja" med största sannolikhet leda till en ökning av en miljon ton koldioxid i atmosfären varje år (motsvarande 500 000 bilar). Det kommer göra det nästintill omöjligt att uppnå Parisavtalet. Därför önskar och ber jag att regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna nå våra klimatmål och säkra framtiden för kommande generationer.

Om vi släpper ut för mycket växthusgaser och slår i klimatets "tipping point" finns det ingen regeringen eller ekonomi i världen som kommer stå emot konsekvenserna. Allt som idag verkar vara en gynnsam investering är att skjuta sig i foten om det handlar om ökade utsläpp av fossila bränslen.
I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp. Varje dag kämpar jag och mina nära för att minska vår klimatpåverkan steg för steg.  Jag förväntar mig att både stora företag och regeringen också tar sitt ansvar och gör vad de kan för att bidra till klimatomställningen.

Jag ber dig och Socialdemokraterna om ett rationellt och vetenskapligt beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Låt oss bli ett föregångsland påriktigt!

Tack för att du tar hand om Sverige och vår framtid. 

Nikki Schmidt
Malmö

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1041 av 1619 i denna kampanj