Gymnasielagen för ensamkommande måste bli bättre!

0.1 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Gymnasielagen för ensamkommande måste bli bättre! på initiativ av Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Sammanfattning för Mikael Dahlqvist (S)
1 öppna brev
1 unika författare
14:19 min i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Gymnasielagen för ensamkommande måste bli bättre! skickade till Mikael Dahlqvist (S)