Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International

28.4 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen! på initiativ av Amnesty International

Sammanfattning för Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!
455 öppna brev
455 unika författare
69:1:38 h i total redigeringstid
Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så! Fredrik Christensson (C) 2 years ago 392 2 **
Rösta för flyktingarna Stina Bergström (MP) 2 years ago 470 *
Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så! Lena Emilsson (S) 2 years ago 367 2 **
Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst. Anders Åkesson (C) 2 years ago 371 *
Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så! Boriana Åberg (M) 2 years ago 383 3 **
Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så! Christer Nylander (L) 2 years ago 362 1 **
Tillfälliga uppehållstillstånd hjälper varken flyktingar eller Sverige Arhe Hamednaca (S) 2 years ago 428 **
Inför inte tillfälliga uppehållstillstånd Peter Johnsson (S) 2 years ago 476 1 *
Rösta inte för en restriktiv flyktingpolitik Annika Qarlsson (C) 2 years ago 423 1 *
Rösta inte för en restriktiv flyktingpolitik Fredrik Olovsson (S) 2 years ago 461 4 *
Angående omröstningen den 21 juni Mattias Ottosson (S) 2 years ago 432 2 **
Tänk ett varv till! Richard Jomshof (SD) 2 years ago 433 **
Behåll rätten till familjeåterförening Rikard Larsson (S) 2 years ago 538 **
Rösta för alla människors lika värde den 21 juni Carina Ohlsson (S) 2 years ago 373 1 *
Rösta inte för en restriktiv flyktingpolitik Tobias Billström (M) 2 years ago 411 5 **
Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så! Anna Kinberg Batra (M) 2 years ago 466 12 *
Var medmänniska Sara-Lena Bjälkö (SD) 2 years ago 474 1 *
Låt oss slippa skämmas över vårt land! Tomas Eneroth (S) 2 years ago 434 **
Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så! Jörgen Andersson (M) 2 years ago 386 1 *
Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst. Beatrice Ask (M) 2 years ago 440 *
Inför inte tillfälliga uppehållstillstånd Per Lodenius (C) 2 years ago 439 *
Rösta inte för en restriktiv flyktingpolitik Camilla Hansén (MP) 2 years ago 392 *
Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så! Jenny Bengtsson (V) 2 years ago 341 **
Behåll rätten till familjeåterförening Erik Ezelius (S) 2 years ago 459 *
Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst. Anna Wallentheim (S) 2 years ago 488 7 *
Behåll rätten till familjeåterförening Kent Ekeroth (SD) 2 years ago 421 1 *
Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst. Maria Plass (M) 2 years ago 378 *
Rösta inte för en restriktiv flyktingpolitik Robert Halef (KD) 2 years ago 497 *
asylpolitik Ola Johansson (C) 2 years ago 458 4 *
med uppmuntran att använda din röst för människor utan röst Caroline Helmersson Olsson (S) 2 years ago 388 5 **
Behåll rätten till familjeåterförening Johanna Jönsson (C) 2 years ago 406 1 *
Lämna inte barnen i brinnande krig! Helena Lindahl (C) 2 years ago 391 **
Behåll rätten till familjeåterförening Pia Nilsson (S) 2 years ago 497 6 **
Angående tillfälliga uppehållstillstånd Hans Rothenberg (M) 2 years ago 578 *
Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så! Leif Jakobsson (S) 2 years ago 366 2 **
Inför inte tillfälliga uppehållstillstånd Marianne Pettersson (S) 2 years ago 384 3 *
Behåll rätten till familjeåterförening Lotta Finstorp (M) 2 years ago 399 *
Behåll rätten till familjeåterförening Maria Arnholm (L) 2 years ago 416 *
Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så! Dag Klackenberg (M) 2 years ago 366 1 *
Rösta inte för en restriktiv flyktingpolitik Tina Ghasemi (M) 2 years ago 455 **
Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst. Suzanne Svensson (S) 2 years ago 402 *
Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst. Marco Venegas (MP) 2 years ago 450 5 *
Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst. Niclas Malmberg (MP) 2 years ago 521 10 *
Rösta inte för en restriktiv flyktingpolitik Hanna Westerén (S) 2 years ago 437 7 *
Walid Jamal Mouneimne (S) 2 years ago 481 **
Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så! Eva Lindh (S) 2 years ago 360 *
Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst. Marie Granlund (S) 2 years ago 373 *
Inför inte tillfälliga uppehållstillstånd Johan Hedin (C) 2 years ago 439 *
Rösta inte för en restriktiv flyktingpolitik Matilda Ernkrans (S) 2 years ago 412 4 *
Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så! Sara Karlsson (S) 2 years ago 358 *