Hallå politiker, försämra inte svensk mat!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen

7.6 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Hallå politiker, försämra inte svensk mat! på initiativ av Naturskyddsföreningen

Sammanfattning för Hallå politiker, försämra inte svensk mat!
121 öppna brev
121 unika författare
13:47:54 h i total redigeringstid
Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Försämra inte svensk mat! Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister, Socialdemokraterna 3 years ago 480 *
Svensk mat Johan Hultberg, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Moderaterna 3 years ago 505 **
Livsmedelstrategi - försämra inte den svenska kvaliteten!! Åsa Romson, Klimat- och miljöminister, vice statsminister, Miljöpartiet 3 years ago 487 *
Rent jordbruk Åsa Coenraads, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Moderaterna 3 years ago 451 **
Försämra inte för djur och miljö! Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister, Socialdemokraterna 3 years ago 479 **
Öppet brev från medlem i Naturskyddsföreningen Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister, Socialdemokraterna 3 years ago 530 *
Tänk rätt, gör rätt. Minska på kemikalierna! Isak From, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna 3 years ago 509 **
Svensk mat Åsa Coenraads, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Moderaterna 3 years ago 448 *
Jag ber dig, försämra inte svensk mat! Lars-Axel Nordell, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Kristdemokraterna 3 years ago 486 **
Mat, eko och framtid Åsa Romson, Klimat- och miljöminister, vice statsminister, Miljöpartiet 3 years ago 531 *
Jag kräver ekologisk mat och bättre djurhållning! Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister, Socialdemokraterna 3 years ago 468 *
Svenskt jordbruk Marianne Pettersson, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna 3 years ago 428 *
Jag vill köpa svensk mat för att den är bra för djur, natur o människan! Lars Tysklind, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Liberalerna 3 years ago 458 **
Svensk mat Stina Bergström, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Miljöpartiet 3 years ago 429 *
Ja, till en levande och giftfri svensk landsbygd! Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister, Socialdemokraterna 3 years ago 445 **
Bättre mat och renare miljö! Marianne Pettersson, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna 3 years ago 427 **
Naturskyddsföreningens kampanj Maria Strömkvist, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna 3 years ago 491 *
Skall jag fortsätta köpa svenskt? Isak From, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna 3 years ago 489 *
Svensk mat idag och i morgon Åsa Coenraads, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Moderaterna 3 years ago 451 *
Att agera redan nu är ett måste för miljön Anders Forsberg, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Sverigedemokraterna 3 years ago 474 *
mat med kvalitet Isak From, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna 3 years ago 502 *
Besprutningsökning Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister, Socialdemokraterna 3 years ago 480 *
svensk jordbrukspolitik Maria Strömkvist, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna 3 years ago 489 *
Livsmedel Maria Strömkvist, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna 3 years ago 438 *
På tiden att kraftfull och tydligt främja ekologisk produktion Jonas Jacobsson Gjörtler, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Moderaterna 3 years ago 451 *
Den Svenska kvaliteten Gunilla Nordgren, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Moderaterna 3 years ago 489 *
Skärp er! Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister, Socialdemokraterna 3 years ago 426 *
Vår framtid och vår miljö är viktig Matilda Ernkrans, Ordförande Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna 3 years ago 467 *
Viktigt! Martin Kinnunen, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Sverigedemokraterna 3 years ago 491 *
Hej Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister, Socialdemokraterna 3 years ago 481 *
Nu har du möjlighet att vara med och ta ett mycket viktigt beslut Marianne Pettersson, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna 3 years ago 468 *
Svensk Mat Lars-Axel Nordell, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Kristdemokraterna 3 years ago 467 *
Hållbar produktion o konsumtion. Jan-Olof Larsson, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna 3 years ago 468 *
Försämra inte svensk mat! Maria Strömkvist, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna 3 years ago 431 *
Miljöstrategi Stina Bergström, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Miljöpartiet 3 years ago 432 **
Jag vill ha kvar svenska bönder, svensk mat och svensk djuromsorg Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister, Socialdemokraterna 3 years ago 448 **
Fatta kloka beslut för framtiden! Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister, Miljöpartiet 3 years ago 457 **
Jag kräver bättre mat på min tallrik Åsa Coenraads, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Moderaterna 3 years ago 481 *
Högt förtroende för svensk mat Åsa Coenraads, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Moderaterna 3 years ago 460 **
Försämra inte svenska mat och för djur/miljö Marianne Pettersson, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna 3 years ago 472 *
Rädda djur, natur och ekonomi Monica Haider, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna 3 years ago 635 *
Lars, medverka inte till att försämra svensk mat! Lars Tysklind, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Liberalerna 3 years ago 486 *
Försämra inte svensk matkvalitet och djurskydd Lars Tysklind, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Liberalerna 3 years ago 478 *
Försämra inte svenskt jordbruk Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister, Miljöpartiet 3 years ago 467 *
Vi unga vill verkligen inte ha mer kemikalier i våra liv. Åsa Romson, Klimat- och miljöminister, vice statsminister, Miljöpartiet 3 years ago 484 *
Rädda miljön och landsbygden Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister, Socialdemokraterna 3 years ago 580 **
Orolig för den nya livsmedelsstrategin Marianne Pettersson, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna 3 years ago 459 **
Livsmedelsstrategi Kristina Yngwe, Vice ordförande Miljö- och jordbruksutskottet, Centerpartiet 3 years ago 433 *
Hur skall vi producera framtidens mat i Sverige Lars Tysklind, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Liberalerna 3 years ago 449 **
Snälla, försämra inte svensk mat! Lars-Axel Nordell, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Kristdemokraterna 3 years ago 465 ***