Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemr…

Preemraff i Lysekil riskerar att bli Sveriges största utsläppare av koldioxid om bygget godkänns av regeringen. Det kan bara inte få ske så nu agerar vi mot denna utbyggnad.
Till kampanjen
Seger!