Sätt press på regeringen att stoppa utbyggnaden …

Preemraff i Lysekil riskerar att bli Sveriges största utsläppare av koldioxid om bygget godkänns av regeringen. Det kan bara inte få ske så nu agerar vi mot denna utbyggnad.
Till kampanjen
Vilande