Det är dags att tänka om, SSAB!

Hjälp till att förhindra att det byggs ny kärnkraft i Bottenviken. Mejla SSAB och få dem att lämna det finländska kärnkraftsprojektet.
Till kampanjen