Stoppa bygget av islamistiskt center i Stenhagen i…

Målet med kampanjen är att påverka politikerna till att ta sitt ansvar för att islamism inte tillåts få en starkare ställning i Uppsalas stadsdel Stenhagen.
Till kampanjen