Stå emot kärnkraftspopulismen, Ygeman!

Kärnkraftens framtid är stendöd och att försöka väcka den till liv är en distraktion från verkliga lösningar på klimathotet. Energiminister Anders Ygeman måste stå upp för omställning till förnybart istället för att ödsla tid på kärnkraftsivrarna.
Till kampanjen