Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfäl…

Vädja till riksdagen att rösta nej till det lagförslag som kraftigt kommer försämra svensk flyktingpolitik.
Till kampanjen
Stängd - brev kan ej skickas