Vi måste ta hand om hemlösa ungdomar!

12 000 ungdomar ska utvisas från Sverige de närmaste åren. Under väntetiden saknar de försörjningsmöjligheter. Civilsamhället måste ställa upp och ge dem bostad och mat. Vi vill att politikerna återigen ska vädja till svenska folket att öppna sina hjärtan!
Till kampanjen