Dags för unga att må bra – skriv och påverka …

Kampanjen lyfter frågan om ungas psykiska ohälsa, en fråga som länge varit för lågt prioriterad i den politiska debatten. Unga i åldern 16–24 är de som upplever mest psykiska besvär. Vi vill därför ta upp kampen för din och dina vänners rätt att må bra.
Till kampanjen